Forløbet er udarbejdet af Søren Korshøj Laursen, Aarhus Katedralskole

Download dokument

 

Lektie
Indhold
Arbejdsformer

To artikler:

”På jagt efter ondskabens DNA” + ”Ondskaben sat på ny formel”

Hvad er ondskab?

Hvor kommer det fra? Hvordan skal vi forstå det og kan vi tale om det?

1: Kort introduktion til forløbet

2: Konnotations-runde: ”Det onde” – refleksion over begrebets umulighed. Den onde / Ondskab / Ondskaben osv.

3: Læreroplæg baseret på Svendsens ”Ondskabens filosofi”: ondskabens udvikling fra ontologisk til patologisk. Epikurs Teodicè-problem.

4: Tekstlæsning i grupper: ”På jagt efter ondskabens DNA” + ”Ondskaben sat på ny formel”

  • Hvad er essensen i teksterne?

  • Hvordan har opfattelsen af ondskaben ændret sig gennem tiden?

To artikler:

Klimaetik og Religion, s. 77-86

Pligtetik (Kant) og lykkeetik (Bentham) udleveres i kopi til eleverne i timen

Etiske traditioner

Plitetik, nytteetik og tabuetik

Kort læreroplæg om Kant og Bentham. Eleverne skal kunne se, at de to traditioner dels er modsætninger rent filosofisk, men rent praktisk bliver anvendt begge. Et eksempel er sygehusvæsnet, hvor man som læge har en forpligtelse over den enkelte, mens man på samfundsplanet må træffe nogle beslutninger for alle . Sådan er det også i klima-etik: Som individer har vi et filosofisk baseret ansvar over for naturen – i balance med en praktisk livsførelse styret af politiske love.

Tavlegennemgang af de vigtigste begreber fra Klimaetik og religion.

Hvad er natursynet, hvad er målet, hvad er udgangspunktet

Begreberne på side 85 lægges ind i et worddokument og klippes ud. Eleverne quizzer og bytter

Klassen deles i to og arbejder med 2 tekster med henblik på forberedelse af et mundtligt oplæg. Der vælges to tekster fra tekstudvalget på side 86f

Klimaetik og religion s. 97-104

Natursyn og menneskesyn i religionerne. Assisi-deklarationen

Eleverne repeterer forskellige begreber fra islam-forløbet.

Blokken indledes med hurtigskrivning ud fra følgende refleksionsspørgsmål: ”Hvis verden er gudsskabt, hvorfor ødelægger vi så verden

Læreren samler op på tavlen

Læreren holder et kort læreroplæg om s.131-132 på top-down og bottom-up-processer.

Læreren viser citater fra tekst 32 (Istanbul-erklæringen)

Hvis der er tid, kan man krydre med forskellige youtube-klip. Søgeord: islam, nature, responsibility, climate

Kort lektie: tekst 30, 31 – siderne 132-134

Eleverne træner tekstlæsningsstrategier.

Læreren starter med et kort oplæg om analysemodellen på side 171-173.

Eleverne træner tekstlæsningen og præsentationsstrategier.

PROJEKTARBEJDE, LEKTIEFRI

Projektarbejde

Eleverne sættes i gang på hjemmesiden: https://klimaetik.dk/arbejdsopgaver.php

Eleverne skal forholde sig til punkt 6 og 7:

Hvad mener andre religioner om klimakrisen?

Gå på organisationen Alliance of Religions and Conservation´s hjemmeside www.arcworld.org og undersøg holdningerne til økologi og natur og ikke mindst, hvordan der argumenteres for holdningerne i en eller to af disse religioner: baha´i, konfucianisme, daoisme, jainisme, shintoisme, sikhisme og zoroastrianisme.

Forbered et oplæg på klassen om den eller de religioner, I vælger.

Formuler jeres bud på en klimaetik.

I besvarelsen skal I lade jer inspirere af de etiske traditioner, der er gennemgået i bogen. Overvej herunder hvilke tabuer – hvis nogen overhovedet – der vil være nødvendige at få med i en klimaetik.

PROJEKTARBEJDE

Oplæg

Eleverne holder oplæg i matrixgrupper eller foran hele klassen

Icon